Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Dossier
Vreemde chemie 

K2r
Stripverhalen
Vreemde namen
Amateurs in Brussel
Niet echt

U gelooft het niet?
Kijk dan zelf op de website van de Europese Unie.

Ambient air pollution by AS, CD and NI compounds.
[U belandt in een groot pdf-document]

Ambient air pollution by mercury (HG).
[U belandt in een groot pdf-document]

Amateurs in Brussel

Zeker niet komisch bedoeld, en daardoor ernstiger, zijn daarentegen de misstappen van de Europese Commissie. Al eerder besteedden wij op onze website aandacht aan de fouten in de Europese regelgeving op het gebied van de luchtkwaliteit. Ronduit amateuristisch zijn de fouten die gemaakt zijn bij de titels van een aantal rapporten. In een poging om op de omslagen van een aantal rapporten een duidelijk leesbare titel neer te zetten is er voor gekozen om de titel vet en de elementsymbolen ook nog eens in kapitaal te zetten. Het resultaat is curieus.

Titel rapportZo krijgt één rapport de titel Ambient air pollution by AS, CD and NI compounds.. (inclusief de punt! Zie afbeelding) en een ander met de titel Ambient air pollution by mercury (HG). Dit gaat dus chemisch helemaal fout. Elementsymbolen worden weergegeven met één hoofdletter, ook al bestaan ze uit meer dan één letter, al meer dan honderd jaar. Het moet dus niet AS zijn, maar As, van arsenicum. NI is Ni en CD is Cd. Waar staan AS, NI en CD dan voor? Geen idee: A kennen we niet in de chemie (wel onder andere Al, Ag, At) en S staat voor zwavel. Ook fout gaat het bij NI. N herkent de chemicus als stikstof en I staat voor jodium. Een chemicus zou NI dan stikstofjodide kunnen noemen. Zoiets bestaat wel, maar het heeft als formule NI3. En dan nog CD: C is koolstof en D is deuterium. Nee, bedoeld was natuurlijk Cd, cadmium.

Titel rapportEn tot slot HG, wat Hg van kwik moet zijn. H is waterstof. En G? Dat kennen we niet; wel bijvoorbeeld Ga, Gd en Ge. Alles bijeen van een hoog amateuristisch gehalte. En dat komt dan uit de zelfde organen waar de Europese regelgeving wordt gemaakt. Het geeft te denken.