Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Dossier
Vreemde chemie 

K2r
Stripverhalen
Vreemde namen
Amateurs in Brussel
Niet echt

Voor de chemische fanaten!!

Allemaal leuke chemische zaken te koop bij THE SCIENCE TeeCHER.


De 'Helix Molecule' das.


De 'I Love Laboratory' das

 

Niet echt

Reclame voor Body chemistry 2Een chemische smaak, een chemische geur. Wie dit zegt, bedoelt hiermee te zeggen dat geur, de smaak van iets niet goed is, een kunstmatige indruk maakt. Strikt genomen slaat de uitdrukking nergens op. Het is net zo nietszeggend of overbodig als de uitdrukking 'chemische stof'. De toevoeging chemisch zegt in deze context namelijk niets. Elke stof is chemisch, tenzij er textiel of leerstof wordt bedoeld. Zo is elke geur en smaak chemisch, want ze worden veroorzaakt door (chemische) stoffen.

Tot slot nog even kort iets over natuurlijk en synthetisch. Er zijn mensen die beweren dat stoffen die in de natuur voorkomen beter zouden zijn dan diezelfde stoffen die gesynthetiseerd zijn. Zo maken ze dan een onderscheid tussen bijvoorbeeld natuurlijke en synthetische vitaminen. Chemisch gezien is dit een belachelijk onderscheid. Het duidt op een tekort van chemische basiskennis bij degene die het onderscheid maakt. Er is maar één vitamine C, of die nu in een sinasappel zit of in een vitaminepil. Waar wel soms een onderscheid gemaakt kan worden, is de matrix. Onderzoek heeft geleerd dat de opname van bepaalde vitamines beter gaat bij de aanwezigheid van bepaalde andere stoffen. Voeding kan daar zeker een rol bij spelen