Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Let op de borden!


Corrosief of bijtend


Ontplofbaar


Oxiderend


Schadelijk


Giftig

Gevaar op de weg of niet?


TankwagenJa, daar rijdt u dan achter: achter zo'n tankwagen. Tankwagens die 'gevaarlijke stoffen' vervoeren, zijn vaak te herkennen aan twee borden. Het ene bord heeft twee nummers; het andere bord een of meer symbolen. Het laatste bord geeft algemene informatie over wat voor soort stof zich in de tankwagen bevindt. Dit gebeurt in de vorm van een pictogram. Het gaat om een grove classificatie. De twee nummers op het andere bord zijn het gevaarsidentificatienummer en het VN (of UN) nummer.

Het gevaarsindentificatienummer geeft aanwijzingen over de gevaren van de betreffende stof. Zo is bijvoorbeeld code 33: zeer brandbare vloeistof. Het VN-nummer geeft in veel gevallen aan om welke stof het gaat. Zo staat het nummer 1088 voor acetal [voor de chemici CH3(CH(OC2H5)2 of 1,1-diethoxyethaan]. Wij hebben onlangs onderweg op de Nederlandse wegen een tijdje geturfd en ontmoetten zo de nummers die u hieronder aantreft. Ja, zo kom je nog eens wat tegen. Het meest zult u wagens aantreffen met het gevaarsindentificatienummer 30 en de VN-nummers 1202 en 1203. 30 staat voor brandbare vloeistof, terwijl de andere nummers verwijzen naar diesel en benzine. Deze wagens bevoorraden dus de benzinestations. Maar hoe gevaarlijk zijn die transporten nu eigenlijk? Het antwoord daarop vinden we in de statistieken. Veilig dus.

En waar reden wij zoal achter?

Wij hielden het een tijdje bij. En dit is onze oogst.
1036 Ethylchloride
1090 Aceton
1170 Ethanol
1325 Brandbare organische vaste stof
1345 Rubberafval
1364 Katoenafval, oliehoudend
1715 Azijnzuuranhydride
1750 Chloorazijnzuur, oplossing
1779 Mierezuur
1791 Fluorwatersofzuur met meer dan 60% maar
ten hoogste 85% fluorwaterstof
1805 Fosforzuur
1830 Zwavelzuur, meer dan 51% zuur
1866 Harsoplossing
1951 Argon, sterk gekoeld
1973 Aardgas, sterk gekoeld
1977 Stikstof, sterk gekoeld
2014 Waterstofperoxide, waterige oplossing
2187 Kooldoxide, sterk gekoeld
2209 Formaldehyde-oplossing
2312 Fenol, gesmolten
2381 Dimethylsulfide
2582 IJzer(III)chloride-oplossing
2583 Alkyl- of arylsulfonzuren, vast
2584 Aryl- of alkylsulfonzuren, vloeibaar
2810 Thioureum
2927 Gtftige, organische vloeistof, bijtend, n.e.g.
3051 Aluminiumalkylen
3082 Milieugevaarlijke stof, vloeibaar, n.e.g.
3264 Bijtende zure anorganische vloeistof
3265 Bijtende zure organische vloeistof

en natuurlijk heel veel
1202 Dieselolie
1203 Benzine