Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Station Friedrichstraße (em het Tränenpalast)

De ultieme schizofrenie van het gedeelde Berlijn vond zijn hoogtepunt bij het station Friedrichstraße. Wie nu op dit station komt, kan zich nauwelijks een voorstelling maken van wat hier ooit speelde. Station Friedrichstraße was een knooppunt en een draaischijf tussen Oost- en West-Berlijn. Het was het enige station in Oost-Berlijn waar de U-Bahn lijn 6 onderweg van West-Berlijn naar West-Berlin via Oost-Berlijns grondgebied, stopte. Alle andere stations in Oost-Berlijn waren afgesloten. Oost-Berlijners konden deze lijn niet (meer) gebruiken. Reizigers uit West-Berlijn konden hier ook overstappen op de S-Bahn richting West-Berlijn of de S-Bahn naar Oost-Berlijn.

Ook kon hier worden overgestapt op de S-Bahn lijn 1 die van West-Berlin onder Oost-Berlijns grondgebied door naar West-Berlijn liep. Station Friedrichstraße was in deze lijn het enige station op Oost-Berlijns grondgebied. ook hier gold dat alle andere stations in Oost-Berlijn waren afgesloten. Oost-Berlijners konden ook deze lijn dus niet gebruiken. De centrumlijn van de S-Bahn was ooit een ononderbroken lijn van oost naar west geweest. Nadat de muur was gebouwd, werd Station Friedrichstraße een 'grensstation'. De S-Bahn uit richting westen had hier het eindpunt. Hetzelfde gold voor de S-Bahn uit de richting oosten. Wie van de ene naar de andere wilde, moest overstappen en bovendien grenswachten passeren en controles ondergaan. Uiteraard gold dit alles voor westerlingen. Oost-Duisters hadden hier niets te zoeken, want die konden immers - uitzonderingen daargelaten - niet naar het westen.

Enig idee over hoe het eraan toe ging voor wie de grens tussen Oost- en West-Berlijn over wilde, is te zien in het Tränenpalast . Op een kenmerkende, rustige wijze, zoals dat blijkbaar alleen in Duitsland kan, kan hier een glimp worden opgevangen van de onrust en angst die met een grensovergang gepaard ging.

Station Friedrichstraße als knooppunt

Het treurige verhaal van de jongen die met de Moskou-Paris-Express wilde vluchten:
Mit dem 'Moskau-Paris-Express in die Freiheit'.