Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

De prijzen van Wipneus en Pim boekjes

Wie de meest populaire advertentiesite van Nederland, Marktplaats, bezoekt, zal snel ontdekken dat er een groot aanbod is van tweedehands Wipneus en Pim boekjes. Zo stonden er begin oktober 2008 360 advertenties op Marktplaats waarin Wipneus en Pim boekjes te koop werden aangeboden. Bij Speurders bedroeg dit 67. De veilingsite Qoop biedt er zo'n 40 aan. Nu zit hierin wel wat overlap, omdat zowel particulieren als handelaren vaak op meerdere plaatsen hun waren aanbieden. Een betere graadmeter is daarom Boekwinkeltjes, omdat hier in principe alleen handelaren hun aanbod doen. Hier vonden we bijna 400 boekjes te koop. We kunnen hoe dan ook op basis van deze aantallen zeggen dat er in ieder geval een ruim aanbod is.

Maar hoe zit het met de prijzen? Een eerste indruk leverde op dat de prijzen nogal uiteen kunnen lopen. De laagste prijs bedroeg bij Boekwinkeltjes € 1 en de hoogste € 8. De gemiddelde prijs was € 3,50. Nu kunnen we niet zeggen dat de Wipneus en Pim boekjes zeldzaam zijn. Uitgeverij Schenk verklaarde onlangs dat er inmiddels 4,5 miljoen exemplaren zijn verkocht. Totaal zijn er in de loop van ruim 25 jaar 40 titels uitgebracht. Het laatste deel verscheen in 1985. Toch zijn 25 titels nog steeds leverbaar; ze kosten tegenwoordig €3,90. Maar ook van de titels die niet meer leverbaar zijn, kan gezien de oplages toch niet volgehouden worden dat ze zeldzaam zijn. Een verzamelaar kan natuurlijk op zoek zijn naar eerste drukken en die zullen natuurlijk in minder grote aantallen aanwezig zijn. Sommige aanbieders spelen hierop in door expliciet te melden dat ze een 'eerste druk' aanbieden. Er zijn ook aanbieders die zich er niet van bewust zijn dat ze mogelijk een eerste druk aanbieden. De eerste drukken van de Wipneus en Pim boekjes zijn namelijk veelal niet onmiddellijk herkenbaar. De latere drukken meestal wel, omdat hierin op het titelblad een opmerking staat over de oplage. Ontbreekt dergelijke informatie dan gaat het dus waarschijnlijk om een eerste oplage.

Sommige van de niet meer leverbare titels worden weinig aangeboden. Dit geldt onder andere voor 'Prins Wipneus en Pim vieren groot feest'. Deze titel was een speciaal jubileumnummer dat in een afwijkend formaat werd uitgebracht. Prijzen tot €40 voor dit boekje zijn niet ongewoon. Toch zijn de teksten van de aanbieders vaak niet juist. Zo meldde iemand: 'Dit boekje is een eerste druk'. Dit is zeker waar, maar dan wel half waar. Er is namelijk nooit een tweede druk verschenen. De opmerking 'eerste druk' zal bij velen toch al gauw de indruk wekken dat het om een uitgave met een bijzondere status gaat. Wij kochten dit boekje ooit voor € 0,75 (nota bene bij een handelaar).

Een andere titel die weinig wordt aangeboden is de laatste titel uit de reeks 'Prins Wipneus wordt koning'. Op Marktplaats bood iemand dit boek aan met de toelichting: 'Dit boek zie je minder omdat het te deprimerend is'. Volslagen onzin. De bieders gingen tot maar liefst € 25, terwijl onze redactie het boekje voor € 2,00 kocht op een rommelmarkt.

De vraag is nu wat redeliijke prijzen voor de boekjes zijn? Wij zouden nooit meer dan € 2,00 betalen behalve dan voor de twee hiervoor genoemde titels. De boekjes moeten dan wel in redelijke staat zijn. Voor een fraai exemplaar van een 'eerste druk' kan er nog wel een euro bij: € 3,00. Voor 'Prins Wipneus en Pim vieren groot feest' € 10,00 ons de maximale prijs en voor 'Prins Wipneus wordt koning' zouden we nooit meer dan € 5,00 betalen. Voor deze prijzen (en minder) zijn de boekjes echt wel te vinden, maar het vraagt wel enig geduld. En zoals altijd geldt ook hier: haastige spoed is zelden goed. Wie haast heeft, zal daarvoor moeten betalen.

 

Links: een zogenaamde eerste druk. Hier ontbreekt een aanduiding voor de oplage.
Rechts: de latere drukken hebben een vermelding van de duizendtallen van de oplage.