Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Zink en het vierlandenpunt

Zink? Ja, dat alledaagse en goedkope materiaal. Waar komt het eigenlijk vandaan? En wat heeft dat met een vierlandenpunt te maken? Vierlandenpunt: was het maar waar! Dan zouden we nog eens iets bijzonders hebben. Nee, we zullen het moeten doen met het drielandenpunt. Ja, bij Vaals. Maar toch, er was ooit in een vierlandenpunt in Nederland. En alhoewel het niet meer bestaat, kunt u er nog wel naar toe. Het ligt bij datzelfde Vaals! En dat heeft dus ook nog met zink te maken.

Vierlandenpunten?

Drielandenpunten zijn niets bijzonders. Je kunt je zelfs afvragen waarom iemand er een toeristische attractie van zou willen maken, zo veelvuldig zijn ze. Zo telt Europa er 25 en Afrika 59. Maar zijn er ook vierlandenpunten?

 

De deskundigen zijn het er niet helemaal over eens of er één is of geen. Als er één is dan ligt die in Afrika, op het punt waar de landen Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibië bij elkaar komen. Er schijnt echter discussie te zijn over de juistheid ervan. Kern van de discussie is het verloop van de grenzen die in dit geval niet éénduidig schijnt te zijn.

 

Neutraal Moresnet
Zink, zink en nog eens zink
De grootste mijnen
Sustainable development

En ook nog wat achtergrondinformatie
Zink: de basale feiten
Merkwaardige natuur
Productiecijfers

Met dank aan Peter Bulthuis in Rotterdam, die ons attendeerde op het toch wel merkwaardige fenomeen van het vierlandenpunt.