Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Stichting Rokersbelangen
[zie ook de opzienbarende Rokerspolis]

Een tevreden roker ...

Jaren geleden al hadden we het over roken (→Matig roken geen bezwaar). Wij hadden toen niet kunnen bevroeden dat na de verplichting om bezwerende teksten op de verpakking van sigaretten te plaatsen ook het rookverbod om zich heen zou grijpen. Ach, waar is de tijd gebleven? De tijd dat roken nog een sociale bezigheid was. Waar nog te roken? En waar is de sigarenroker? En wat is er geworden van de ooit florerende Nederlandse sigarenindustrie? Een rondrit langs bijna verdwenen rituelen.

Paffen totdat je erbij neervalt

We beginnen maar eens met de sigaret. De Nederlander paft er nog steeds lustig op los: zo bleek in 2008 nog steeds ruim een op de vier van onze landgenoten (van 12 jaar en ouder) te roken. Wel wordt het steeds minder, want in 2001 was het nog een op de drie. En volgens de laatste berichten was het in 2010 nog maar een op de vier. Dit is veel minder dan in landen als Griekenland (42%), Bulgarije (39%), Letland (37%) en Romenië, Hungarije, Litouwen en Tsjechië(36%). Het percentage zware rokers, dat zijn de rokers die 20 sigaretten of meer per dag verbruiken, bedroeg in Nederland in 2008 volgens eigen zeggen 7%. De leeftijdsgroep waarin het meest gerookt wordt, is steevast de leeftijdsklasse van 25 tot 45 jaar. Al sinds mensenheugenis roken meer mannen dan vrouwen; wel zijn de vrouwen al jaren aan een inhaalslag bezig. Medisch klopt het ook allemaal, want het aantal gevallen van longkanker onder vrouwen neemt gestaag toe. Medici beschouwen longkanker namelijk als een goede indicator voor (flink) roken. Zien we bij de mannen al jaren een afname in het aantal gevallen van longkanker, bij de vrouwen zien we al tientallen jaren een gestage toename. Dit illustreert dus vrij goed het veranderende rookpatroon bij mannen en vrouwen. Niettemin zou de overheid met enige reden kunnen beweren dat het antirookbeleid - al is het maar gedeeltelijk - zijn vruchten afwerpt. Er roken immers alles bij elkaar genomen steeds minder mensen. Niettemin stijgen de inkomsten uit de tabaksaccijns nog wel steeds. Dat komt natuurlijk, omdat de belasting op rookwaren voortdurend verhoogd wordt. Blijven roken is dus goed voor de staatkas. Dat laatste is natuurlijk een doorn in het oog van organisaties die de belangen (?) van rokers zeggen te behartigen. Zo is er de Stichting Rokersbelangen die in het verleden acties voerde tegen de hoge accijns voert onder motto's als 'Drie voor Wouter, een voor u' en 'Genoeg is genoeg. De roker is geen melkkoe'.

Accijns op tabak

Sterfte aan longkanker

Rokende Nederlanders per leeftijdsklasse

De tevreden roker: waar zijn de sigaren gebleven?

De tevreden roker: verzamelen

De tevreden roker: gemijmer van oude heren