Nieuw

Balsende grote sterns. Foto Jan Baks[6 april 2018] Op 6 juni zal Ed Buijsman bij het Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME) Houten een lezing geven over zijn onlangs verschenen boek over de geschiedenis van de grote stern in Nederland. Aan de orde zullen onder andere komen: voorkomen en gedrag, broedgebieden in Nederland, (historische) vogeleilanden, bedreigingen door de verenmode, eierrapen, biotoopvernietiging en vergiftiging door bestrijdingsmiddelen, nieuwe natuur/aangelegde biotopen, bescherming en – niet onbelangrijk – waar kunnen we deze vogel tegenwoordig in Nederland zien.

Datum en tijd: woensdag 6 juni van 19.30 tot 21.00 uur bij het NME Houten aan de Keercamp 13 in Houten.
Toegang: gratis.
Aanmelding: nme@houten.nl.
Foto © Jan Baks.

Meer informatie over de inhoud van het boek
Zie ook over het boek bij uitgeverij Matrijs

 

Het boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland

Omslag boek 'Fraaie schepsels'

De Grote Stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de Grote Stern tot een fascinerende vogel. De Grote Stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.

Over de Grote Stern (Sterna sandvicensis Lath.) valt dan ook veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de Grote Stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de Grote Stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de Grote Stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De Grote Stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de Grote Stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de Grote Stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Meer over het boek

Elders over de Grote Stern

Er zijn natuurlijk ook andere websites waar het een ander over de Grote Stern is te vinden.

Natuurmonument De Beer

Het fameuze natuurmonument met de Grote Stern als een van de broedvogels. De Beer moest wijken voor de aanleg van Europoort.

Zonder hulp

had een project als dit natuurlijk niet tot een
goed einde kunnen worden gebracht.