Leven met MPN

Het ATCA-protocol

Tandartsen kunnen hiervoor het ACTA-protocol gebruiken (ATCA staat voor Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; zie ook onder). Dit staat ook op de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Tandheelkunde. De richtlijn segt dat bij gebruik van één aggregatieremmer het gebruik niet hoeft te worden gestaakt. Bij gebruik van meer dan een dan in overleg met de behandelend specialist. Bij mensen met een MPN, zoals wij, zal Ascal meestal niet mogen worden gestaakt.

Het kan natuurlijk nooit kwaad om voor de ingreep te informeren bij de behandelend (MPN-)specialist. Bij twijfel natuurlijk altijd de behandelend specialist raadplegen!

MF-logo