Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Een veer ligt aan de Veerweg

Er was een tijd dat veel straatnamen iets vertelden over de straat zelf. Er lag een station aan: dus de Stationsstraat. Of een school: Schoolstraat. Of de weg leidde naar Amsterdam en heette Amsterdamse Straatweg. Zo was het ongetwijfeld ook met de Veerweg. Wie de Veerweg volgde zou ongetwijfeld bij een veer uitkomen. Maar is dat nog steeds zo? Kortom: wat vinden we tegenwoordig aan de Veerweg?

Ordelijke straatnamen
Er was een tijd dat de meeste straatnamen redelijk begrijpelijk waren. De namen waren bijvoorbeeld ontleend aan beroemde mensen. Of ze waren functioneel en melden iets over de betekenis van de betreffende straat.
Voorbeelden van dergelijke straatnamen zijn:
• Ampèrestraat; genoemd naar de geleerde Ampère.
• Vondelllaan; als herinnering aan de grote Nederlandse letterkundige.
• Stationsstraat. De straat die naar het station leidt of waaraan het station gelegen is.
• Schoolstraat. In deze straat bevindt zich een school.
• Vismarkt. Hier verhandelt men vis. Vergelijkbare namen zijn Ganzenmarkt, Varkensmarkt, Paardenmarkt en gewoon Markt als aanduiding voor een handelsplaats.
• Amsterdamse Straatweg: een bestrate weg die naar Amsterdam leidt.

De wereld verandert, steden veranderen. En waar ooit een school stond, staan nu misschien woonhuizen. En de Stationsstraat leidt mogelijk al lang niet meer naar het station. Of het station staat er nog wel, maar de trein stopt er niet meer. En wie weet nog wie Ampère was? In deze traditie kunnen we ook de Veerweg plaatsen. De Veerweg is de weg zijn die naar het veer leidt (of leidde). Het veer bracht ons vervolgens over het water naar de andere zijde van rivier of kanaal. We hebben eens de moeite genomen om in Nederland rond te kijken. Hoeveel Veerwegen, Veerstraten en andere 'Veer'-varianten zijn er eigenlijk? En ligt aan al die Veerwegen nog wel een veer? Natuurlijk zullen niet alle veren aan een Veerweg liggen. Net zoals niet alle straten waarin zich een school bevindt, Schoolstraat heten. Dit verhaal zal dan ook niet ingaan op alle namen van de straten waaraan veren liggen. We beperken ons tot de Veerweg en varianten daarvan.

Daarnaast zijn er ook straatnamen die zeker iets met een veer te maken hebben (of hadden), maar die worden voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord. Voorbeelden zijn: de Korte Veerpoortstraat in Doesburg, de Amsterdamse Veerkade in Den Haag, het Leidseveer in Utrecht, het Keizersveer in Geertruidenberg, de Katseveerweg in Goes, de Nieuwe Veerallee in Zwolle en de Kleefse Veerstraat in Nederasselt. Het voorkomen van dit soort namen hebben we echter niet systematisch onderzocht.

De Veerweg en dergelijke