Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Zo kom je nog eens nergens!

De eerste spoorlijn in Nederland, die tussen Amsterdam en Haarlem, dateert van 1839. Geleidelijk vond er daarna in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw een uitbouw plaats van het spoorwegnet. De maximale omvang van het net werd bereikt voor de Tweede Wereldoorlog. Het toeristenboek How to see Holland bevat als handreiking voor de reiziger een kaart van het Nederlandse spoorwegnet rond 1935. Het hoogtepunt van de spoorwegen, althans gemeten in kilometers spoor, was toen zo ongeveer bereikt. Daarna is het almaar minder geworden. Het klinkt toch wel aardig dat we in die tijd per spoor blijkbaar in plaatsen als Budel, Vlodrop, Stadskanaal of Zeist konden komen. Dat kan allemaal al lang niet meer: 23 van de verbindingen die op de onderstaande kaart staan, zijn opgeheven. Maar zoals zo vaak is niet alles verdwenen. Gewild of ongewild blijven er sporen achter. En vergis u niet! Er zijn heel wat mensen, die net zoals Voortschrijdende Inzichten, gebiologeerd zijn door sporen uit voorbije tijden; spoorsporen in dit geval.

Verzamelaars van oude sporen

Kaart van de Nederlandse spoorlijnen  rond 1935

Kaart van de Nederlandse spoorlijnen in het toeristenboekje How to see Holland, circa 1935.