Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Prins Wipneus wordt koning

B. G. van Wijckmade, 1985, 80 pagina's, illustraties Joop Walenkamp.
Dit is het allerlaatste deel uit de reeks.

< no 39 | boekje no 40

Prins Wipneus wordt koningKoning Goedhart is ziek. Hij heeft kou gevat, maar hij is ook erg moe. Dokter Knippeling denkt dat dat komt, omdat de koning al zo veel jaren heeft moeten regeren. En dat valt niet mee als je ouder wordt. De dokter heeft wel een recept om de koning beter te maken, maar hij kan het recept niet lezen. Het recept is geschreven in de vreemde tik-taktaal. Misschien kan de tovenaar Barondo helpen. Wipneus en Pim worden erop uitgestuurd. Maar helaas, ook de tovenaar kan de vreemde taal niet lezen. De geleerde kabouter Alfabet kan misschien helpen. En ja hoor, hij kan het recept lezen en vertaalt het. Nu kan tovenaar Barondo een medicijn maken, de peppillen. Wipneus en Pim gaan met een doos peppillen terug naar het paleis. De jongens weten echter niet wat er tijdens hun afwezigheid is gebeurd.

De koning heeft overlegd met zijn ministers en ze hebben een besluit genomen. Koning Goedhart zal terugtreden als koning en de kroon overdragen aan zijn zoon, prins Wipneus. En zo gebeurt het. Koning Goedhart wordt weer beter dankzij de peppillen en prins Wipneus wordt koning Wipneus. Natuurlijk is er een groot feest, waar veel gasten bij aanwezig zijn. De kabouters Bruno, Hennie, Sjeffie, Sjors en Wichard krijgen een onderscheiding, omdat zij zo trouw alle avonturen van Wipneus en Pim hebben opgeschreven. Nieuwe avonturen zullen er natuurlijk niet meer zijn, want Wipneus is nu koning. Hij zal het voortaan veel te druk hebben met regeren. Ook Pim heeft geen tijd meer voor avonturen, want hij is minister van koning Goedhart geworden.

Opmerking

De kabouters Bruno, Hennie, Sjeffie, Sjors en Wichard zijn de schrijvers van de Wipneus en Pim boeken.

Het voorwiel stak verfrommeld boven het water uit Feli en Soeki hadden de koning goede raad gegeven
Links Het voorwiel stak verfrommeld boven het water uit.
Rechts Feli en Soeki hadden de koning goede raad gegeven.

Koning Goedhart zette de kroon op het hoofd van zijn zoon Veel papieren doorlezen, die minisiter Pim bij hem bracht
Links Koning Goedhart zette de kroon op het hoofd van zijn zoon.
Rechts Veel papieren doorlezen, die minister Pim bij hem bracht.

 

Logo Vi