Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Broeder Gregorio, Edward Antoon Marie Pieters, Ed

Broeder GregorioGeboren 11 augustus 1924 in Den Haag.
Overleden 15 september 1990 in Ritzdorf, Duitsland.

Na het behalen van de onderwijsakte in 1944, trad hij toe tot de Broeders van Maastricht. Hij was werkzaam in scholen in Heerlen en Maastricht. Vanaf 1965 was hij werkzaam aan een Diocesaan Missiebureau. Over de achtergronden van deze verandering zie bij 'Misbruik'.

Broeder Gregorio is de laatste en meest productieve schrijver geweest. Vanaf 1968 nam hij de verantwioordelijkheid voor de serie over, nadat hij zijn gevangenisstraf wegens misbruik had uitgezeten. Hij nam maar liefst 20 deeltjes voor zijn rekening. In een interview in de Barneveldse Krant van 27 oktober 1977 gunde Pieters de lezer een kijkje achter de Wipneus en Pim boekje. Op de vraag waar Pieters de stof voor de boekjes vandaan haalde, antwoordde Pieters: 'De typen uit "Wipneus en Pim bij de Trappertjes" komen uit de trappisten abdij in Mechelen. Rond Pasen ben ik daar in retraite. Baas Ui, Koningin Prikkie: ik heb ze daar gezien.' En over de algemene aanpak onthult Pieters: 'Obsreveren, kombineren, trefwoorden noteren, je stof afwegen door wat je hoort van ouders en kinderen'.

Pieters vertelt ook dat hij veel door het land trekt ter promotie van de boekjes. En zo leerden we ook van het bestaan van Wipneus en Pim kaarten en stickers die als promotieverhaal worden gebruikt. Vaak las Pieters ook voor tijdens de promotie-activiteiten. Hij was er in deze tijd blijkbaar nogal druk mee. Pieters: 'Wie mij vraagt, kan mij krijgen, mits dat tijdig wordt aangevraagd'.

Misbruik

De commissie Deetman die het sexuele misbruik binnen de rooms-katholieke kerk onderzocht, wijdt ook uitvoerig aandacht aan broeder Gregorio, in het rapport opgevoerd als 'FIC11'. Samengevat meldt Deetman: 'Eind oktober 1963 werd broeder FIC11 gearresteerd, op beschuldiging van een toen twaalfarige dat de broeder met hem vanaf 1959, toen de leerling acht jaar oud was, ontucht had gepleegd. Tijdens het proces gaf FIC11 toe dat deze leerling niet de enige was. Op 21 januari 1964 werd hij door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ontzetting uit het onderwijs: vijf jaar.' Het misbruik had plaatsgevonden op de Aloysiusschool in Maastricht. Na zijn veroordeling werd Gregorio eervol (!) ontslagen en werd zijn onderwijsbevoegdheid ingetrokken. Na zijn vrijlating in 1968 werd Gregorio belast met de verantwoordelijkheid voor de kinderboekenserie. Deetman merkt hierover op: 'Als gevierd kinderboekenschrijver hield hij promotietochten met signeersessies. Op foto’s daarvan is hij te zien te midden van groepen kinderen in de leeftijd van zijn vroegere slachtoffers. 'Overigens verbaast Deetman zich terecht over de opmerkelijke mildheid waarmee Gregorio werd behandeld.

De Limburger van 17 december 2011 berichtte als volgt over de zaak: 'Een van de schrijvers van de beroemde kinderboekenserie Wipneus en Pim heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van scholieren. Het gaat om broeder Gregorio (broeders van Maastricht), die vanaf 1968 onder diverse pseudoniemen twintig boekjes over de kabouters schreef. Broeder Gregorio, overleden in 1990, werd in 1964 veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Ook raakte hij vijf jaar zijn onderwijsbevoegdheid kwijt. De broeder misbruikte meerdere leerlingen van de Aloysiusschool in Maastricht, waar hij als onderwijzer werkzaam was. Een van zijn slachtoffertjes liet in een politieverklaring optekenen hoe hij tot orale seks werd gedwongen. Soms vonden de handelingen plaats in een vol klaslokaal, achter de lessenaar van Gregorio. De commissie-Deetman maakt in zijn rapport melding van de veroordeling. Deetman noemt de naam van de broeder niet, maar beschrijft wel signeersessies van de "gevierde kinderboekenschrijver", waarbij hij werd gefotografeerd "te midden van groepen kinderen in de leeftijd van zijn slachtoffers." Bij de commissie zijn drie meldingen binnengekomen over de praktijken van de Maastrichtse broeder. Na het uitzitten van zijn straf kreeg Gregorio een functie op het Diocesaan Missiebureau. In 1968 zette hij het werk van Wipneus en Pim-bedenker Bruno van der Made voort.'

Download de tekst over broeder Gregorio in het rapport Deeetman [, <0.1 MB. FIC11 = Broeder Gregorio]

— Zie bij L1, 16 december 2011 'Schrijver Wipneus en Pim misbruikte leerlingen'

Gregorio met kinderen op schoot
Een van de gewraakte foto's waarbij Gregorio (achteraan, links van het midden) met een kind op schoot zit bij de opening van de Openbare bibliotheek in de Merenwijk in Leiden in januari 1979.
Foto Archief Broeders van Maastricht.

Als B.G. van Wijckmade

Wipneus en Pim halen gouddraad, 1968
Wipneus, Pim en de gestolen kroon, 1969
Wipneus en Pim helpen dokter Knippeling, 1970
Wipneus en Pim bij de Trappertjes, 1971
Wipneus en Pim in de zilveren raket, 1972
Wipneus en Pim zoeken Klepel-Tinus, 1973
Wipneus en Pim op stap met Kroko, 1974
Wipneus, Pim en de wensput, 1975
Wipneus en Pim vinden een tuitkannetje, 1976
Wipneus, Pim en de vliegende stoel, 1977
Wipneus, Pim en de blauwe jorel, 1977
Wipneus en Pim vangen drie sneeuwspoken, 1979
Wipneus en Pim naar de Flinten, 1980
Wipneus en Pim op de Kleiberg, 1981
Wipneus, Pim en malle Trollo, 1982
Wipneus en Pim redden oude Rigobert, 1983
Prins Wipneus wordt koning, 1985

Als A.B. van Wijckmade

Prins Wipneus en Pim vieren groot feest, 1971

Als H.B. van Wijckmade

Prins Wipneus en zijn vriendje Pim, 1984
Waar is Prins Wipneus gebleven?, 1984


Broeder Gregorio met het allerlaatste deeltje uit de Wipneus en Pim serie:
'Prins Wipneus wordt koning'. Foto Archief van de Broeders van Maastricht

Met dank aan Ada van den Brink van de Barneveldse Krant en het archief van de Broeders van Maastricht.

 

Logo Vi