Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

 

Direct naar de historische websites bij Voortschrijdende Inzichten

—  Over Natuurmonument
De Beer

—  Over Thijsse's Nederland

—  Over Simon de Waard

—  Over de grote stern

—  Over lucht

Historische onderwerpen bij Voortschrijdende Inzichten

De website van Voortschrijdende Inzichten is de afgelopen jaren stelselmatig uitgebreid met aparte subdomeinen, veelal over historische onderwerpen. Op deze pagina alle onderwerpen bij elkaar met een korte beschrijving en een verwijzing naar de respectievelijke subdomeinen.

Over Natuurmonument De Beer

Opzichter Korfmaker op De BeerHet natuurmonument De Beer lag ooit aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. Het was een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem waar de zee vrij spel had. Grote strandvlaktes zorgden voor een ideale vestigingsplaats voor een aantal kustbroedvogels, zoals het visdiefje en de grote stern. De Beer ontwikkelde zich tot een natuurgebied dat, mede door zijn grootte van 1300 hectare, uniek was voor Nederland. Het gebied moest eind jaren vijftig, begin jaren zestig verdwijnen en plaatsmaken voor het industriegebied Europoort.
Natuurmonument De Beer

Over Thijsse's Nederland

Schoonrewoerdse wielPANORAMA de titel van een reeks korte publicaties over het Nederlandse landschap waarbij de Verkade-albums Waar wij wonen uit 1937 en Onze groote rvieren uit 1938, beide van de hand van Jac. P. Thijsse, als inspiratie hebben gediend. Lees over markante pllaatsen en landschappen in deze boeken, zie hoe ze er tegenwoordig aan toe zijn en hoe en waarom iets is veranderd is (of niet).
—  Over Thijsse's Nederland

Over Simon de Waard

Simon de WaardSimon de Waard (1905-1986) is een Rotterdamse fotograaf en cineast die in de jaren dertig tot en met het begin van de jaren vijftig bekendheid verwierf door zijn artikelen, foto's en films over de Nederlandse natuur. Later verdiende hij zijn geld met reizen naar landen in Europa en aan de rand van Europa om documentaire-achtige fims te maken. Deze films vertoonde hij door het hele land.
—  Over Simon de Waard

 

Over de grote stern

Grote Stern foto Harro MüllerDe Grote Stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de Grote Stern tot een fascinerende vogel. De Grote Stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.
—  Over de grote stern

Over lucht

LuchtvreontreinigingEr valt veel te vertellen over lucht en de kwaliteit ervan. Eerder heette dat luchtverontreiniging of luchtvervuiling. Deze woorden geven al aan dat het niet helemaal in orde was, maar veel werd er niet tegen gedaan. Rokende schoorstenen, smerige fabrieken en industrieën: dat was vroeger het beeld dat hoorde bij luchtverontreiniging. Dit alles ligt allemaal ver achter ons, zo denken velen. Ja en nee. Zo is er tegenwoordig voortdurend onrust over bijvoorbeeld fijn stof. Niettemin is de lucht in de afgelopen zestig jaar (en misschien nog wel langer) nog nooit zo schoon geweest.
—  Over lucht. Luchtverontreiniging in Nederland