Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Categorie F: overige borden

Er zijn nog een aantal borden die niet vanzelfspekend in de een van de andere groepen konden worden ondergebracht.

De teller staat hier op: 37.

Verboden voor honden

Dit bord vraagt enige toelichting. De heer Van de Zande stuurde ons een foto van dit merkwaardige bord in Leeuwarden. Het is in zekere zin uniek, want, zaols de heer van de Zande terecht opmerkt, is het een gebods- en geen verbodsbord. Wij vroegen de gemeente Leeuwarden om verduidelijking. Hun reactie: 'Het bord is geplaatst ongeveer begin jaren negentig. Het bord is bedoeld om aan te geven dat op deze locatie de honden mogen loslopen. Het bord staat in het recreatiegebied de Groene Ster, gemeente Leeuwarden. Waarschijnlijk zullen er meer van dit soort borden staan. Juridisch gezien klopt dit bord niet en zou weggehaald moeten worden. Ik heb even aan enkele hondenbezitters gevraagd of zij de betekenis van dit bord begrepen. Enkele hondenbezitters konden vertellen dat dit een bord was om aan te geven dat de honden mogen loslopen. In de gemeente geldt overigens o.g.v. de APV een aanlijnplicht. Om tegemoet te komen aan de wensen van hondenbezitters zijn toentertijd gedeelten van het recreatiegebied aangewezen waar honden mogen loslopen'.

Verboden voor honden

Ook dit bord is merkwaardig. Het staat in de gemeente Wychen. Het gaat er mogelijk om dat dit gebied niet voor honden toegankelijk is, maar ook niet voor honden aan de lijn. Maar als honden er toch niet in mogen, waarom dan nog toevoegen dat ook aan de lijn de hond er niet in mag. Wij zouden denken: verboden is verboden. Wij kregen de volgende toelichting van de gemeente Wijchen: 'Middels dit bord wordt aangegeven dat ter plaatse een aanwezigheidsverbod voor honden geldt: honden mogen zich daar noch aangelijnd, noch los bevinden.' Toen wij de gemeente Wijchen meldden dat verboden voor honden toch verboden voor honden is, aangelijnd of niet, kregen we de volgende reactie: 'In Wijchen is gekozen voor dit type bord om geen onduidelijkheid te laten bestaan over de aanwezigheid van honden op die betreffende plaats.' Waarvan acte.

Hondenverbodsbord: niet poepenHondenverbodsbord: niet poepenVerboden voor hondenVerboden voor hondenHondenverbodsbordVerboden voor honden

Verboden voor hondenVerboden voor honden

Niet alleen verboden voor honden.

Verboden voor hondenVerboden voor hondenVerboden voor hondenVerboden voor hondenHondenverbodsbord

Verboden voor aangelijnde honden?

Hondenverbodsbord: niet poepenHondenverbodsbord: niet poepenHondenverbodsbordHondenverbodsbordVerboden voor hondenHondenverbodsbordVerboden voor hondenVerboden voor hondenVerboden voor hondenVerboden voor honden

Wat betekent dit toch allemaal?

 

Verboden voor hondenVerboden voor honden

Wat is hier nu verboden en wat toegestaan?

Verboden voor hondenVerboden voor hondenVerboden voor honden

Uitvoerige uitleg.

Verboden voor hondenHondenverbodsbordHondenverbodsbord: niet poepenHondenverbodsbord: niet poepen

Gemengde berichten.

Verboden voor hondenVerboden voor honden

Hé, hier mag iets wel ..., maar moet toch ook nog iets.

Verboden voor honden

Dit zou als een uitnodiging kunnen worden opgevat.