Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Korte
mededelingen

1. Scharreleigeel
2. [nooit verschenen]
3. Wie was Martin Oven?
4. NEZO is JOZO
5. RIJKS MUSEUM
6. Postmodernisme
7. Muldergedragingen

7. Muldergedragingen

Feitenboekje 2015Veel van onze lezers denken dat wij het nodige weten. Wie zijn wij om dat tegen te spreken; wij laten onze lezers graag in deze waan. Toch moeten we toegeven dat we lang niet alles weten. Zo viel ons oog op een uitgave van het Openbaar Ministerie met de krachtige titel 'Feitenboekje 2015'. Nu zijn wij altijd geïnteresseerd in feiten [zo kochten wij onlangs voor onze bibliotheek het prachtige boek — 'Symbolenwijzer' van Karel Treebus; originele prijs € 39,50 maar nu tweedehands voor eene schandelijk lage prijs vanaf € 5,00]. Maar wat moeten we verwachten van de 'feiten' van het Openbaar Ministerie? Het blijkt te gaan om een 'lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen'. Muldergedragingen? Onze interesse was gewekt en nog meer gewekt toen we ook nog lazen: 'Deze uitgave is alleen bedoeld voor ketenpartners'. Ketenpartners? Maar het hield daarmee niet op. We kwamen onder andere nog tegen: 'feitcodes', verkeersveelplegers', 'Mulderfeit', 'Schengengrenscode', 'p-feit' en ook 'OM feit' [zonder koppelteken].

Het was ons al snel duidelijk: dit is een publicatie voor professionals. Mensen die hun soortgenoten aanspreken in hun eigen taal. Iets wat overigens door veel groepen wordt gedaan. [Zo zal de zin: 'De Diels-Alder-reactie is een cycloadditie waarbij een geconjugeerd dieen en een gesubstitueerd alkeen, ook wel het dienofiel genoemd, met elkaar reageren tot een gesubstitueerd cyclohexeen' ook niet door iedereen onmiddelijk op de juiste waarde worden geschat].

Nadere bestudering van het boekje leerde ons dat het om een overzicht gaat van wat een mens allemaal aan misdrijven en overtredingen kan begaan. Volgens de toelichting gaat het vooral om verkeersgerelateerde zaken, maar ook om boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil, vissen zonder visvergunning of het veroorzaken van geluidsoverlast. Het boekje biedt een overzicht van alle misdragingen met een 'feitencode'. Zo behoort bij de omschrijving 'als fietser bij nacht of dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd –- geen voortdurend voor tegemoetkomende weggebruikers zichtba(a)r(e) wit(te)– of ge(e)l(e) licht(en) aan de voorzijde voeren en/of voortdurend voor van achteren naderende weggebruikers zichtbaar rood licht aan de achterzijde voeren' de feitcode m R 438 k. Ook komen we meteen de 'sanctie' [lees: boete] te weten: € 55. Wat al de hiervoor genoemde 'feiten' inhouden, moet u zelf maar opzoeken. Ook de 'ketenparnter' en de andere begrippen laten we voor wat het is.

Alleen de 'Muldergedragingen', daar gaan we op door. Het blijkt te maken te hebben met de Wet Mulder, officiëel de Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). Deze wet, zo lazen we op Wikipedia, bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht en niet volgens het strafrecht worden afgedaan. De wet is genoemd naar mr.dr. Albert Mulder (1916-1995), ooit secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State. Een 'Muldergedraging' is dus een overtreding die valt onder de Wet Mulder; deze wordt afgedaan door een adminstratieve sanctie. Voordeel is dat de afhandeling van de overtreding niet meer via het Openbaar Ministerie hoeft te lopen. Gewoon een situatie van bureaucratische stroomlijning. Hoewel daar dan wel weer een feitenboekje van 362 pagina's voor nodig is. Een boekje bovendien dat elk jaar herzien moet worden of zoals in de inleiding staat: 'Zoals gebruikelijk is ook in dit Feitenboekje ten opzichte van het vorige Feitenboekje een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht: feitcodes zijn vervallen, samen- of toegevoegd, van bestaande feitcodes is de tekst waar nodig aangepast en voorts hebben enkele feitcodes een andere modaliteit (m, p of *) gekregen. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd'.

We hebben ervan genoten.

Openbaar Ministerie: Feiten en tarieven
Het feitenboekje is inmiddels aan editie 2021 toe.