Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

De liefde van Bob en Daphne

De liefde van Bob en Daphne, tweede versie

De versie uit de jaren zestig.

De liefde van Bob en Daphne


De liefde van Bob en Daphne verscheen in de reeks De wijde horizon. Hierbij gaf het boek de volgende toelichting: 'Een reeks vrijmoedige boeken, bestemd voor ouders, opvoeders en alle volwassenen, die hun blijk willen verruimen'. En pseudoniem of niet: als redacteur van de reeks werd Johan van Keulen opgevoerd. De liefde van Bob en Daphne veroorzaakte de nodige opschudding door de aard van het verhaal dat in die tijd werd omschreven als 'zinnenprikkelend' en 'aanstootgevend'. Het boek beschrijft de lotgevallen van de 16-larige Bob, een jongen uit een gegoede familie, en Daphne een mooi 12-jarig meisje van een eenvoudige afkomst. Het is met de huidige moraal moeilijk te begrijpen wat er nu eigenlijk mis was met dit boek. De auteur probeert duidelijk een goed, intellectueel maar ook ruimdenkend milieu te schetsen waarin de jeugdige hoofdpersoon opgroeit. Zo is Bob een talentvol pianist die elke dag veel uren studeert. Het lijkt het er bijna op dat de jongen eeuwig vakantie heeft.

De passages die handelen over het 'vrijmoedige' gedrag tussen Bob en Daphne zouden we tegenwoordig omschrijven als de eerste seksuele verkenningen van pubers. Het is allemaal afstandelijk beschreven, waarbij de lezer grotendeels zelf mag bedenken wat de beschreven handelingen voorstellen. In het taalgebruik valt op dat het woord 'borsten' en 'borstjes' nogal eens gebruikt wordt. Maar tot een verdere duiding van lichaamsdelen komt het niet. De mannelijke hoofdpersoon wordt in benevelde toestand door een dochter van een echtpaar in een belendend landhuis ontmaagd. Zo ver komt het niet met de vrouwelijke hoofdpersoon. Wel komt het tussen de hoofdpersonen diverse malen tot wat in het Nederlands toch vrij onsmakelijk 'vingeren' heet en later in het boek komt het ook een aantal malen tot wat in het Amerikaans-Engels zo aardig 'petting' heet. In het boek is de omschrijving overigens 'buikjeschuiven'.

Het meest schokkende zal toch wel geweest zijn dat seksueel gedrag van zulke jeugdige mensen werd beschreven, waarbij duidelijk werd dat ze zich als evenknieën van hun volwassenen soortgenoten konden gedragen. Niettemin zou het als voorlichtingswerk over de vrouwelijke anatomie ook vandaag de dag ondanks de bedekte termen nog van nut kunnen zijn. Diverse malen wordt de lezer via uitspraken van de hoofdpersonen ook gewezen op de bekrompen en vaak ook inconsequente moraal van die tijd. Zo kunnen we lezen: 'Hadden wij simpel dienstmaagden belaagd, zoals 't jongemannen van onze stand vroeger paste, of meisjes van lichte zeden, dan had u ons waarschijnlijk een knipoogje gegeven.'

Justitie bemoeit zich ermee

 

Uit de De liefde van Bob en Daphne I

Hij tilde haar van de werkbank en liet haar lichaam tegen het zijne gedrukt langzaam naar beneden glijden; daarna liet hij haar met zijn rechterarm om haar middel zijwaarts achterover buigen en liefkoosde haar borst met zijn mond en vrije hand. Zij liet zich gewillig strelen en kussen, maar er kwamen geen aanmoedigende reacties. [pagina 54]

Er vloeide een stroom van korte, gefluisterde instructies uit zijn mond, die zich vermengden met hun kreetjes en zuchten. Ze glommen van het zweet, toen ze voldaan lagen uit te rusten. [pagina 55]

We rolden stoeiend over het bed heen en weer. Hij rukte mijn pyjamabloesje open en begon mijn borsten te zoenen en te strelen. ; Ik heb me extra goed gewassen, prevelde ik,. zulke berichten wonden hem erg op, had ik ontdekt. 'Helemaal gewassen. Ik had de hele dag al zin'. We zweefden pijlsnel weg in een wilde, verrukkelijke vlucht. Toen we lagen uit te rusten [pagina 312]