Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Zie ook

De Lichtkrant
1e jaargang, no 2 [zelfde nummering, maar ander nummer!]
2e jaargang, no 1

De Theatersportgazet
22e jaargang, no 6

De Lichtkrant

Vrijdag 9 augustus 1991, 1e jaargang No. 2

Om te downloaden als pdf-bestand in de originele opmaak [— pdf, 82k, opent in een nieuw venster]

Koningin breekt verkeerd been

Van onze paleisredactie
DEN HAAG - De Rijksvoorlichtingsdienst heeft gisterenavond bekend gemaakt, dat koningin Beatrix een ander been heeft gebroken dan aanvankelijk met de dienst was overeengekomen.

Zij blijkt dus niet haar rechter- maar haar linkerkuitbeen te hebben gebroken. Reeds begin februari bleek de belangstelling van het Nederlandse volk voor het wel en wee van het koningshuis gedaald tot 68.9 (de KAK-index) onder de magische 70 punts grens. Aanvankelijk meende men het tij te kunnen keren door een nieuwe depressie van prins Claus te veinzen, maar dit verhaal bleek de KAK-index nog verder te doen dalen. Met de vorstin werd daarom afgesproken dat zij op vakantie haar rechterkuitbeen zou breken; één en ander was door de RVD al op schrift gesteld, klaar om door te faxen naar het ANP. Om dit alles te kunnen onthouden had de koningin slechts paren sokken van een linker rode sok en een rechter oranje sok in haar bagage opgenomen; na het nuttigen van het gebruikelijke magnum ochtendchampagne heeft zij echter de linker en rechter sok verwisseld en is met het verkeerde been uit bed gestapt. De RVD maakt bekend dat de vorstin een berisping tegemoet kan zien.

Maximum snelheid wellicht naar 40 km

DEN HAAG -De topambtenaar van toeristsche zaken Nevernooit zegt over een tot in detail uitgevoerd plan te beschikken om het snelheldsbeleid in Nederland drastisch te herzien; een maximum snelheid van 40 km/u behoort zeker tot de mogelijkheden.

Een veel gehoorde klacht van toeristen is volgens Nevernooit dat Nederland te klein zou zijn. Voornamelijk met de auto is men er zo door. Nevernooit ziet de te hoge snelheden waarmee gereden wordt als de voornaamste reden voor dit euvel:'een verlaging van de maximum snelheid tot 40 km/u maakt Nederland in één klap drie maal zo groot!', aldus een hevig opgewonden Nevernooit.

De Kort gearresteerd vanwege vermeend NAZI-verleden

TEL AViV/HAlFA (Peuter) - Onderzoek van de Israëlische geheime dienst, de MOSSAD, heeft aan het licht gebracht dat de striptekenaar Hein de Kort, mogelijk dezelfde persoon is als Heinzl Kurzbleistift, de persoonlijke illustrator van Goebbles.

Kurzbleistift heeft in de periode augustus 1942 tot het einde van WO II 1768 tekeningen voor de vlugschriften van Goebbles vervaardigd; de tekeningen hadden voornamelijk tot doel vrouwelijke wegenbouwers bij het Duitse volk belachelijk te maken. Goebbles was van mening, dat deze vrouwen moedwillig het aantal bochten in de wegen verdrievoudigden om de verveling te bestrijden.
De Kort ontkent elke betrokkenheid. Hij werpt onder meer tegen, dat hij in die tijd nog niet geboren was. De MOSSAD doet dit alibi af als een lachertje, Kurzbleistift onderhield namelijk zeer intieme betrekkingen met Mengele en mocht als eerste de vruchten plukken van Mengele's genetische verjongingsmethode. Na de oorlog zouden neo-NAZIs een bedrag van 17 miljoen dollar beschikbaar hebben gesteld om het verleden van Kurzbleistift volledig uit te wissen en hem van een nieuwe identiteit te voorzien.
Het Rijksinstituut voor het Beeldverhaal (RIB) heeft bovendien met een nieuwe wetenschappelijke methode, die gebruik maakt van striptococcen, een bacterie die een levensduur van meerdere eeuwen heeft, aangetoond dat de stijlovereenkomst tussen de Kort en Kurzbleistift meer dan 99 % bedraagt.
Israëlische deskundigen op het gebied van fascistische gelaatstrekken hebben aan de hand van foto's van zowel Kurzbleistift als de Kort dezelfde 26 trekken geconstateerd.

HET WEER

VOORUITZICHTEN VOOR DEZE MAAND
Door een doorzeurend hogedrukgebied temperaturen van boven de 25 graden. Deze situatie kan verergeren als de toch al matige wind gaat liggen. Produktieve activiteiten zullen derhalve de komende tijd niet mogelijk zijn. Badgasten dienen rekening te houden met brandschade.

Universiteiten bedreigd door Luxemburgse infiltranten

UTRECHT (pAP, Peuter, DNA, AAP) Door een toename van het aantal gewetensbezwaarden die tewerkgesteld zijn geraakt op Nederlandse universiteiten zouden confticten tussen Europese landen in de toekomst wel eens op de universitaire werkplek kunnen worden uitgevochten.

Tot deze conclusie komt de getalenteerde Utrechtse wetenschapper H. Kunst-Postma. In Nederland waren in 1990 volgens het CBS 39.7 % van de gewetensbezwaarden werkzaam aan een wetenschappelijke instelling; Kunst-Postma: 'Het is een misselijkrnakende illusie te denken dat deze mensen niet voor militaire taken zouden worden ingezet; in andere landen is dat al niet anders. Luxemburg echter, zit met een percentage van 96,8 % wetenschappelijke gewetensbezwaarden' echter in een veel gunstiger positie. Bovendien staan Luxemburgers nog in veel sterkere mate dan Nederlanders erom bekend in geen tijd buitenlandse talen te kunnen leren, zodat deze gladjanussen auditief al na drie dagen niet meer van Nederlanders te onderscheiden zijn. Ook het onderscheiden van hun vlag, die immers eveneens rood-wit-blauw betreft, levert problemen op.'
Gelukkigerwijs blijken Luxemburgers nog niet in staat de driemaal daags opkomende neiging te onderdrukken om luidkeels 'Hei alei kukelei!' te roepen.

Oudjes ontvoerd

HARDINXVELD-GIESSENDAM - Uit het bejaardenhuis 'Een latertje' zijn woensdagmorgen de heren H.J. Popmuts (89) en zijn twee jaar oudere broer H.I. Popmuts ontvoerd.

De ontvoerders drongen tijdens de wisseling van de wacht, waarbij bekend is, dat de nachtwacht stelselmatig een half uur voor de komst van de ochtendhumeurgroep vertrekt het verlaten tehuis binnen en dwongen de gebroeders Popmuts onder bedreiging van wapengeweld met hen mee te komen. Zij eisen een losgeld van 100.000 gulden van 'Een latertje', Het betreffende huis zal dit waarschijnlijk betalen daar het door de vermissing van de Popmutsen onder het door het rijk gestelde minimuminwonertal komt om voor subsidie in aanmerking te komen.