Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Zie ook

De Lichtkrant
1e jaargang, no 2
1e jaargang, no 2 [zelfde nummering, maar ander nummer!]

De Theatersportgazet
22e jaargang, no 6

De Lichtkrant

Vrijdag 15 januari 1992, 2e jaargang No. 1

Om te downloaden als pdf-bestand in de originele opmaak [— pdf, 84k, opent in een nieuw venster]

Complete verdieping verduisterd

UTRECHT (OMO/LEUTER) - Een vergissing van een eerstejaars student psychologie heeft een gigantische zwendel met overheidsgelden aan het licht gebracht.

De sectie psychonomie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, volgens de begroting zowel verdieping 16 als 17 van Transitorium 2 beslaand, blijkt zich slechts op één verdieping te bevinden. Een ingenieus computersysteem, in 1985 bedacht door de inmiddels om onduidelijke redenen afgestudeerde psycholoog M.J.M. S., dat onder meer was aangesloten op de bedieningspanelen van het liftensysteem, droeg er zorg voor dat bezoekers de illusie kregen dat er sprake was van twee verdiepingen; afhankelijk van de verdieping die men in de lift selecteerde verschenen er andere bordjes op de enige verdieping waar de vakgroep zich ophield. Elke medewerker had een pseudoniem, en streek op deze manier twee volledige salarissen op. Zo opereerde de bekende hoogleraar P. Vroon tevens onder de naam P. Bell en bleken ook de namen Assink en Jolink één en dezelfde persoonlijkheid te belichamen. Via hetzelfde computersysteem werd in de gaten gehouden, dat men nooit afspraken op de ene verdieping maakte met mensen, die al eens de andere hadden bezocht.
De zaak kwam aan het licht, toen eerstejaars student B. Ginneling, lijdend aan liftvrees, met de trap naar de 17e verdieping ging, iets waar de plannen niet in voorzagen, en per ongeluk op de zestiende uitkwam. Hier bleken zich de stoffelijke overschotten van 27 in de loop der tijd overleden medewerkers te bevinden. Naar verluidt heeft S. voor zijn idee destijds een dermate royale bonus getoucheerd, dat hij in zijn riante appartement de beschikking heeft over geavanceerde computersystemen, waarvoor men bij menig middelgroot bedrijf het petje af zou nemen. S. is in hechtenis genomen, en ontkent elke betrokkenheid: S. beweert zelfs zich niet op het politiebureau te bevinden, maar in een Chinees restaurant. Tevens blijkt hij te volharden in de mededeling dat de bij hem thuis aangetroffen overdaad aan verfijnde electronische apparatuur gekocht is met door hem bij Albert Heijn verdiend geld. Dit is de reden dat hem tevens overdadig gebruik van wrange humor ten laste wordt gelegd. Waar S. de hoogwaardige technologie voor nodig had is nog volstrekt onduidelijk, omdat hij niet bekend staat als iemand die erg handig is in het bedienen van dit soort apparatuur. S. is in 1989 al eens veroordeeld wegens overtreding van de Wet Affectieverbod Hondachtigen.

OV-kaart bepaalt steeds vaker keuze

UTRECHT/OVERVECHT (PUK/bNK) - Het feit dat studenten en dienstplichtigen de beschikking hebben over een wel erg voordelige OV-jaarkaart, bevordert meer en meer de toestroom naar de universiteiten, maar merkwaardig genoeg, ook naar de vervangende dienstplicht.

In vroeger tijden wilde het nog wel eens voorkomen, dat opgeroepenen ter keuring voor de militaire dienstplicht probeerden zich op niet aanwezige afwijkingen af te laten keuren, teneinde aan een gezonde periode in hun leven te ontkomen, nu lijkt er sprake van het omgekeerde verschijnsel. Serieuze lichamelijke en gees-telijke gebreken worden angstvallig achtergehouden voor de keringsarts.
En en ander kon worden opgemaakt uit de mond van Drs. M.J.M. Schmitt, zelf afgestudeerd psycholoog, en voorzitter van de pas opgerichte stichting 'HIER DIE KAART!'. Schmitt: "Kijk, als je afgestudeerd bent, wordt je al snel duidelijk dat het zaak is eieren voor je geld te kiezen. Met psychologie valt geen droog brood te verdienen, dus is het zaak goedgekeurd te worden als je je nog een beetje wilt verplaatsen; een rijbewijs heb ik niet. fietsen is te vermoeiend, je bent aangewezen op het openbaar vervoer, en dat kost te veel. Echte militaire dienst is veel te gevaarlijk, dus hang je vervolgens een verhaal op over geweldloosheid of zoiets. Slikken ze geheid!" Minister Ter Beek van defensie: "Wij zullen moeten bezien of de beoogde doelstellingen van het heden gevoerde beleid, zoals dat nu in praktische zin daadwerkelijk het geval lijkt in het licht van de dagelijkse praktijk, uiteindelijk voor de volle honderd procent gerealiseerd zullen kunnen worden, en in overeenstemming zijn met de ontwikkelingen die de wetgever heeft trachtten te bedoelen." Nadere explicatie van deze mededeling moest de bewindsman schuldig blijven, daar hij reeds te laat was voor een lezing aan het Coevordense kinderkoor de Sluipschuttertjes.

HET WEER

Doordat een jarige psycholoog uit Utrecht vanochtend stopte met roken, en zijn laatste pakje "Part-Time Smoker" uit het raam van zijn woning wierp, heeft hij onvermoed zowel een koufront als een lagedrukgebied gekeerd. Het weerbeeld zal daarom een buitengewoon zomers karakter te zien geven. Temperaturen omstreeks 26 graden.

Limburgs toekomstige taal Europa?

UTRECHT (ZWAM) - Onderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht heeft uitgewezen dat het Limburgs wel eens de eerste gegadigde zou kunnen zijn voor het Algemeen Beschaafd Europees (ABE), zoals in 1967 door Lenstra voorgesteld.

Michel Schmitt promoveert dit jaar aan de RUU op een vergelijkend onderzoek naar de snelheid van aanleren van een moedertaal. Hij onderzocht hiertoe 578 Europese dialecten, en kwam tot de verrassende beVinding dat het Limburgs 0,08 procent sneller aangeleerd wordt dan bijvoorbeeld Haags of Madrileens. In vergelijking met het Limburgs komt het tot nu toe makkelijk aanleerbaar geachte Yorkshire-dialect er wel zeer bekaaid af: het kost 1,1 promille meer tijd dit Angelsakische dialect aan te leren dan de taal van de Limburgers, die Schmitt wel aanduidt met de naam 'Moeder van alle talen', hiermee zijn Duits/Irakese afkomst verradend. Tot nu toe was Limburgs in Europa verboden vanwege haar carnevaleske karakter.

Muzikale voorkeur Utrechter gecorrigeerd

UTRECHT (Vis) - Een 25-jarige man die meer dan 3 maal in 1 jaar een concert bezocht van een artiest die op de lijst van beperkt bezoekbare zangers (BBZ) staat (het betreft hier ene Fish), is in verzekerde bewaring gesteld. Hem wacht langdurige opsluiting en TBS.
De man, waarvan de politie uit veiligheidsoverwegingen zelfs weigert de intialen vrij te geven, is zelfs zó ver gegaan, dat hij, om niet ontdekt te worden, betref-fende zanger een rijstevlaai aanbood, in de wetenschap dat consumptie hiervan voor eenieder zonder betonnen maag tot vrijwel onmiddellijke maagklachten zou leiden. De zanger zag zich dan ook gedwongen één van zijn optredens te verschuiven naar januari 1992. De man die de zaak aan het rollen bracht, de wakkere hoofdredacteur Pleus van de Lichtkrant, in de avonduren tevens werkzaam als politieinspecteur, wist echter buitengewoon helder door deze mistvorming heen te kijken. De verdachte ontkent alles; hij stelt integendeel een overtuigd fan van Koos Alberts te zijn.