Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken


Pas op! Het raadplegen van onderstaande website kan voor sommige mensen een negatieve invloed hebben op hun gezondheid.

Uitgebreide informatie over salarissen van bestuursvoorzitters vindt u op de website
Bestuursvoorzitter.nl.

Het salaris van een minister is vastgesteld op 9422,06 euro bruto per maand, exclusief onkosten-
vergoedingen (peildatum 1 september 2007). Alle ministers verdienen evenveel. Er is geen onderscheid naar dienstjaren of zwaarte van het beleidsterrein. Het salaris van de minister-president is hetzelfde als van de overige ministers.
Het salaris van een staatssecretaris bedraagt 8838,15 euro.
Bron: Regering.nl.

Waar 'marktconform belonen' toe leidt

Meer verdienen willen we allemaal, maar lang niet iedereen lukt dat. Sommigen gaat het echter voor de wind, zo moge blijken uit de recente discussies over de salarissen van de directeuren van een aantal energiebedrijven. Al eerder woedden er langdurige discussies over de salarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Een belangrijk en steeds terugkerend argument is de 'marktconforme beloning'. Tot nu hebben we nog niet veel opheldering over dit begrip mogen krijgen. Marktconform? Iedereen evenveel als de best betaalde? Vergelijkbare bedrijven belonen vergelijkbaar? Of moet het presteren van een bedrijf of organisatie er ook bij worden betrokken? Soms wordt ook vaag naar het 'buitenland ' verwezen.

We gingen zelf maar aan de slag. We begonnen met de lijst van 100 best betaalde bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Op nummer 1 staat in 2004 Moberg van Albert Heijn met een vast salaris van € 1.500.000. Zijn totale beloning, dat is inclusief bonus en pensioenkosten, bedroeg € 4.842.439 en dat is toch bijna € 3.000.000 minder dan het jaar daarvoor. Op nummer 100 staat Van der Vrande van Neways Electronics International N.V. Hij verdiende in 2004 slechts € 158.823. Nu gaan we marktconform belonen. De 10% slechts betaalden krijgen van ons een salaris dat gelijk is aan het gemiddelde van de top 100. De rest krijgt van ons slechts een inflatiecorrectie van 2%. En zo doen we dat elk jaar; tien jaar lang. Want ja, er zullen altijd mensen zijn die het 'slechts' betaald worden en die ook marktconform beloond willen worden.

Iedereen begrijpt natuurlijk wat het resultaat van dit gemekker is. Het wordt een voortdurend haasje over. In tien jaar tijd neemt het gemiddelde salaris met 72% toe: van € 468.000 naar € 806.000. Als alleen de inflatie bezig zou zijn geweest, dan was de stijging beperkt gebleven tot 22%. Uit onze berekeningen blijkt verder dan na acht jaar degenen die het eerst 'marktconform' opgewaardeerd werden opnieuw aan de beurt zijn! Dit betekent dat de bovenste 30% in ons systeem niet aan de beurt komt. U begrijpt natuurlijk wel dat deze bovenste 30% dat niet zullen accepteren. Bovendien blijkt dat de onderlinge verschillen steeds kleiner worden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn: verschil moet er zijn. Het is daarom, zo lijkt ons, onvermijdelijk dat tegelijk met de marktconforme ontwikkeling in het bovenste segment van de top 100 de neiging zal ontstaan tot een sterke stijging van de beloning. Hebzucht kent immers geen grenzen.

Salarisontwikkeling
De verdeling van de beloningen in 2004 en in 2013. In 2004 verdiende zo'n 40% tussen de 0,2 en 0,4 miljoen euro. In 2013 verdient meer dan 80% tussen de 0,6 en 0,8 miljoen, ten minste volgens ons model voor de marktconforme beloning.