Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nuuteloze kennis: over barrels


OlievatenOliehoeveelheden worden in barrels aangeduid. En zoals altijd weer wordt ook hier de situatie niet door ordelijkheid bepaald. Het zijn opnieuw willekeur en toeval die de toon zetten. Een barrel is een inhoudsmaat die overeenkomt met 42 Amerikaanse gallons [omgerekend 158,9873 liters].

De oorsprong van het gebeuren gaat terug op de olieontdekking bij het plaatsje Titusville in Pennsylvania.Aanvankelijk werd de meeste olie getransporteerd in houten vaten van 40 gallon of 42 gallon. Praktische overwegingen gaven hierbij de doorslag. De 40 barrelvaten waren afgeleid van de toenmalige Engelse wijnvaten. Evenzo waren de 42 gallon vaten afgeleid van de Amerikaanse whiskyvaten. Allemaal verwarrend, totdat het in 1866 kwam tot een afspraak: de 42 gallon werd de standaard.

De olieproductie nam echter al snel zulke vormen aan dat het werken met vaten erg onpraktisch werd. Vrachtwagens, treinwagons en pijpleidingen werden al snel handiger vormen van transport voor de grote hoeveelheden olie. Maar ja, zo gaan die dingen: de barrel is tot op de dag van vandaag de rekeneenheid voor olie gebleven. Natuurlijk wordt er nog wel olie in vaten getransporteerd, maar dat zijn dan stalen vaten. Vaten van 42 gallon? Nee, van 55 gallon. Die dan wel weer worden geadministreerd in barrel, dus in eenheden van 42 gallon. En die stalen vaten hebben weer geleid tot het fenomeen van de steelband waarbij afgedankte stalen olievaten als percussie-instrument worden gebruikt.