Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nuuteloze kennis: over productie en reserves van aardolie


U wordt de laatste tijd vaak lastig gevallen met verhalen over het versterkt broeikaseffect en klimaatverandering. Dat heeft, zo wordt ons verteld, alles te maken met het uitbundig verstoken van fossiele brandstoffen, waaronder aardolie. Wij zullen het allemaal niet ontkennen. Maar werd ooit niet gezegd dat de olie bijna op was? Jazeker, maar wanneer zou die olie ook al weer op zijn?

Kijken we naar de cijfers dan zien we iets merkwaardigs. Sinds 1980 is de productie van aardolie met zo'n 30% toegenomen. Tegelijkertijd is de aangetoonde reserve met 80% toegenomen. In 1980 bij het toenmalige gebruik was er nog voor 29 jaar olie in winbare reserves aanwezig. In 2005 was dat - bij hogere productiecijfers! - echter toegenomen tot 41 jaar. En kijken we naar de steenkoolvoorraden dan is er nog voor ruim 200 jaar commercieel winbaar. Kijken we naar alle reserves dan is dat zelfs 1100 jaar.

We willen hiermee maar zeggen dat een tekort aan fossiele brandstoffen blijkbaar nog niet aan de orde is. Dat de elektriciteitsprijzen stijgen door schaarste aan fossiele brandstoffen is dus ook onzin. De prijzen stijgen door een mix van factoren waaronder speculatie op de grondstoffenmarkt, politieke instabiliteit in sommige regio's, de overmatige energiebehoefte van de Verenigde Staten en, jazeker, marktwerking. Of u energie wilt besparen lijkt dus meer een morele kwestie dan een kwestie van schaarste. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Aardolie: productie en reserves

Gegevens zijn ontleend aan het Statistical Review of World Energy 2007 en aan het Milieu- en Natuurcompendium.