Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Koninklijke onhebbelijkheden/2: Correct taalgebruik


Er zijn waarschijnlijk zo veel opvattingen over de Nederlandse taal als er Nederlanders zijn. Niettemin is het intermenselijk verkeer wel gebaat bij enige systematiek. Zo zijn er afspraken over het gebruik van hoofdletters. Zo heeft het woord 'koningin' zijn vroegere hoofdletter verloren. Het is volgens de Taaladviesdienst 'een functieaanduiding, en die krijgt in principe een kleine letter of het nu om een putjesschepper, een directeur of een staatshoofd gaat'. De koningin trekt zich daar niets van aan en noemt zichzelf Koningin.

En zo hanteren het koninklijk huis (zie echter onder!) op de website ook Prins(es) in plaats van prins(es). Dit past ook wel in de verheven taakopvatting van deze koningin. Liet koningin Juliana zich nog aanspreken met 'Mevrouw', bij Beatrix zijn de teugels strak aangehaald. Mocht u de koningin eens ontmoeten let er dan op dat de koningin met 'Majesteit' wenst te worden aangesproken (met hoofdletter! Zie de website: 'De Koningin wordt aangesproken met Majesteit').

De uitdrukking Koninklijk Huis dient daarentegen wel met hoofdletters geschreven te worden, omdat het om een eigennaam gaat. Zoiets als Melkhandel De Boer dus. Ook Koninginnedag begint met een hoofdletter, omdat het om een feestdag gaat. Vergelijk bijvoorbeeld met Werelddierendag en Sinterklaas. Maar koninlijke familie moet het weer met kleine letters doen (al vinden ze dat aldaar van niet, blijkens opnieuw de website).