Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Volgens 'Facts about Holland'

Facts about HollandEigenlijk is 'Facts about Holland' geen toeristenboekje; het is meer een soort algemeen Engelstalig) voorlichtingsboekje. Dit blijkt ook uit de 'benevolent assistance' van de Economische Voorlichtingsdienst en de Rijks Voorlichtingsdienst. Niettemin is het 96 pagina's tellende werkje een goede introductie tot het Nederland aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw.

Het boekje behandelt in vogelvlucht zo ongeveer alle aspecten van Nederland en haar inwoners. Van bevolking, grondwet, koninklijk huis tot openbare financiën en de effectenbeurs. Van de geschiedenis van Nederland tot vliegverkeer, visserij, havens en scheepvaart. Een curiositeit is dat het boekje twee uitgaven kent: een van voor 1948 en een van na 1948. Dit vinden we terug in de wijze waarop het koninklijk huis wordt beschreven. Voor 1948 was Wilhelmina nog koningin, maar in september 1948 besteeg Juliana de troon. Maar er zijn nog meer verschillen. Zo treffen we in de eerste editie uitleg over de rantsoenering aan en leren we dat ook buitenlandse bezoekers bonnen krijgen (voor twee weken).

Ook in de eerste editie een stuk over de oorlogsschade in Nederland, maar ook over Nederlandse kunst en sport. Al deze onderwerpen zijn in de tweede editie verdwenen. Beide uitgaven ademen een positieve sfeer. Het is duidelijk de bedoeling om de lezer duidelijk te maken dat ze in Nederland hard aan het werk zijn, dat het met Nederland goed gaat en dat Nederland een trots land is met een lange geschiedenis.

Het boekje is rijkelijk gevuld met kwantitatieve informatie: het aantal huwelijken(en scheidingen), het aantal studenten, de post- en telefoontarieven, de groei van de bevolking en de bevolkingsdichtheid. Beschouwingen over de overzeese gebiedsdelen, zoals ze toen heetten, ontbreken uiteraard niet. Over Indonesia: 'Holland has much to thank the Indies for in the way of natural wealth' (eerste editie) en 'Holland has every reason to thank the Indies for sharing their natural wealth' Jazeker, het was de tijd van de politionele acties. Overigens komt in het boekje het woord The Netherlands niet voor; hardnekkig gaat het steeds over Holland. Toch: prachtige boekjes.

JulianaJuliana en Bernhard

Juliana staat er helemaal alleen op in de eerste editie van 'Facts about Holland'. Ze is dan ook nog geen koningin. In de tweede editie van het dan imiddels koninklijke paar. Informatie over de oorlogsschade (zie onder) is in de tweede editie verdwenen. Elk bolletje staat voor een bedarg van 500 miljoen gulden (prijspeil 1938).

Oorlogsschade