Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Laatste
wijziging

8 december 2021  

Wat is er verder nog te melden?

De kosten van het onderzoek bedragen tot nu toe:
€ 5,47.

Tekenen van verval

Het ex=antiquariaat[8 dec 2021] Er is geen nieuws, wel nieuw oud nieuws. In de eerste plaats maakten we op 8 december 2021 een nieuwe foto. In de tweede plaats hadden we contact met Niels Bokhove van v/h 'De Utrechtse boekhouder'. Hij was zo vriendelijk om ons toestemming te geven voor de plaatsing van het artikel in nummer 15 van 'De Utrechtse boekhouder' over het antiquariaat Meijer hier aan te bieden voor download. Zie hiervoor rechts bij 'Downloads/links'.

Verder ontleenden we aan dit zeer goed gerechercheerde artikel een aantal oude artikelen, die wij op onze beurt ook graag aanbieden. Dit alles met grote dank aan Niels Bokhove. En wij zeggen met hem: 'En nog immer staan de boeken daar te verpieteren.' Met weemoed denk ik [EB] terug aan de studententijd – eind jaren zestig, begin jaren zeventig – toen ik alleen op hoogste verdieping in de oude fauteuil menig uurtje bladerend in oude boeken doorbracht.

[31 jul 2021] Helaas blijkt Saffier en de Utrechtse Boekhouder niet meer in bedrijf. Een exemplaar van het artikel hebben we niet. Wel van het korte artikel in de Binnenstadkrant. Wij bieden het nu aan op deze pagina; zie rechts

[10 nov 2017] Er is wat gebeurd. Het huis staat in de steigers en is opnieuw in de verf gezet. Een voorbode van nieuwe ontwikkelingen?

[8 okt 2017] Aan het pand te zien gebeurt er niets, helmaal niets. De kleuren van de uitgestalde boeken nemen nog steeds af. Krullende pagina's worden steeds krulliger. Volgens het Kadaster dat wij op 5 oktober digitaal raadpleegden, is het pand nog steeds eigendom van Virginie Adèle Driessen, dochter van. Merkwaardig is echter dat het pand de bestemming 'Wonen' heeft en dat het oppervlak slechst 36 m² zou bedragen. Wie het pand van buiten beschouwt, zal daar toch zijn twijfels over hebben. Zoals steeds weer blijft dit pand voor raadsels zorgen.

[23 dec 2016] Naar wij onlangs ontdekten, is in aflevering 15, maart 2016, van de de Utrechtse Boekhouder (een blad dat sowieso uw aandacht waard zou zijn geweest; helaas sinds juni 2019 beëindigd) een lang en leuk artikel over de geschiedenis van het pand Korte Jansstraat verschenen.

[4 feb 2015] In de Binnenstadskrant (opnieuw) een artikeltje over dit pand onder de titel 'Oude Boekhandel in diepe slaap'. Hierin wordt ook Virginie Driessen, de dochter [zie onder], opgevoerd. Er schijnt van alles aan de hand te zijn, maar de winkel is nog steeds even doods als altijd.

[21 sep 2014] Bij ons periodieke bezoek bleek dat de voordeur een kleine wijziging had ondergaan. Een aantal pamfletten op de ruit was verwijderd (of eraf gevallen) en een nieuw nummer 2 was aangebracht. Verder bleek bij gluren in de brievenbus dat er geen post meer lag. Dat was vroeger wel anders.

[24 mei 2014] Navraag bij de Kamer van Koophandel leerde dat de onderneming per augustus 2012 is opgeheven.

[Oorspronkelijk artikel] Korte Jansstraat 2, UtrechtIn Utrecht staat aan de Korte Jansstraat 2 een kapitaal pand. Men vindt daar een drie verdiepingen tellend huis. Het genoot vele decennia enig aanzien, omdat hier antiquariaat Meyer jr. was gevestigd. De eigenaar was een oude man die er niet meer zo junior uitzag. Misschien dat hij ooit zijn vader, Meyer sr. was opgevolgd, en het jr. erbij heeft gekregen om verwarring te voorkomen.

Later is gebleken dat het waarschijnlijk helemaal niet om Meyer jr. ging. Volgens gegevens van de Kamer van koophandel was de laatste eigenaar Felix Louis Driessen. Deze is in oktober 1999 overleden. Hoe dan ook: Meyer jr. alias Driessen zetelde in zijn winkel op de begane grond. Alleen de binnenkomst was al een ervaring op zich. Was men de voordeur gepasseerd dan betrad men een halfduister waar nauwelijks nog beweegruimte was te vinden zo afgeladen was het met boeken. Waren de ogen eenmaal gewend aan de nieuwe omstandigheden dan werd men de eigenaar gewaar die achter een soort bureau tegen de achterwand was gezeten. Hij hield streng toezicht; tassn mochten niet mee naar boven.

Via een smal trapje aan de achterzijde kon een soort omloop worden bereikt maar ook was er de mogelijkheid om hogere verdiepingen te bereiken. Het gemeenschappelijk echter was dat 1) er overal boeken (en ook tijdschriften) lagen tot in alle uithoeken en kleinste ruimtes toe metershoog opgetast en 2) dat de rubricering die er scheen te zijn niet al te letterlijk moest worden genomen. Op de hoogste verdieping bevonden zich in de schaarse ruimte een paar door en door versleten fauteuils. Hier was het, voor wie de ambiance van oud papier en chaos kon waarderen, aangenaam toeven. Het was ook duidelijk dat de brandweer hier nooit voor inspectie was geweest of, als de brandweer er al was geweest, de uitgevaardigde voorschriften achteloos ter zijde waren gelegd.

ZoenenboekjeMaar helaas, de oude heer overleed in 1999 en na enige tijd was er een aanzienlijk jongere dame (dochter?) die de scepter zwaaide. Het antiquariaat heette nu 'voorheen H.W. Meyer jr.'. Aan het interieur was echter niets veranderd. Wel kwamen er zaken bij zoals leuke, moderne uitingen als T-shirts met vrolijke opschriften en een bonnenboek voor uit te delen kussen. Het heeft alles niet lang geduurd; opeens was het antiquariaat weer dicht.

En dat is het nog steeds. Maar verder is er niets gebeurd. We gaan er met enige regelmaat langs. De boeken liggen er nog steeds. Er wordt nog post in de brievenbus gestopt en de uitgestalde boeken in de etalages liggen te vergelen en te verkrommen. Navraag bij gemeentelijke instanties heeft niets opgeleverd. Desgevraagd verklaarde een medewerkers van de gemeente Utecht in juni 2012: 'Op grond van de Monumentenwet of de Monumentenverordening is het niet mogelijk een eigenaar zondermeer te dwingen een pand te gebruiken of in redelijke staat teonderhouden. Pas op het moment dat er risico voor derden begint te ontstaan of juridisch onomstotelijk is aan te tonen dat door het verval de monumentwaarde ernstig wordt aangetast kan de gemeente formele actie ondernemen.'

NaambordjeWe deden navraag bij de Kamer van Koophandel. Daar stond de zaak ingeschreven als 'Oude Boekhandel voorheen H.W. Meyer jr'. Verder bleek de zaak al in 1913 te zijn ingeschreven (door Meyer sr.?). En de al genoemde Felix Louis Driessen dreef de onderneming sinds 1946. Uiteindelijk is de ondernemng in augustus 2012 uit het handelsrgeister uitgeschreven wegens 'opheffing van de onderneming'.

De boeken wachten op de dingen die komen gaan. En intussen vertoont het geheel steeds meer tekenen van verregaand verval.

Korte Jansstraat 2, Utrecht, 1961 Korte Jansstraat 2, Utrecht, 1989

In 1961 (links) en 1989 (rechts)

Korte Jansstraat 2, Utrecht, 2005 Korte Jansstraat 2, Utrecht, 2012

In 2005 (links) en 2012 (rechts)

Etalage Korte Jansstraat 2, Utrecht, 2005

Etalage Korte Jansstraat 2, Utrecht, 2012

De etalage in 2005 (boven) en in 2012 (onder).

Voordeur spetember 2104

De voordeur in september 2014

[In verkorte vorm in juni 2012 verschenen in Voortschrijdende Inzichten 22bis]