Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Wie Wat Waar

De verschillende verschijngsvormen door de jaren heen

Wie Wat Waar 1937
De allereerste, uit 1937

Wie Wat Waar 1947
De eerste na de Tweede Wereldoorlog, uit 1947

Wie Wat Waar 1964

Een register op de Wie Wat Waar boekjes

Vi heeft zich ingespannen om een register te maken op de Wie Wat Waar jaarboekjes.
Versie 4.0 (februari 2007) omvat de jaren 1937 tot en met 1944 en 1947 tot en met 1971. De jaargangen 1945 en 1946 bestaan niet.

Het register

WWW: wat is dat eigenlijk?

U bent bij de tijd. WWW: dat staat natuurlijk voor World Wide Web, wat in de wandeling ook wel internet heet! Ja en nee. WWW staat namelijk ook voor WIE WAT WAAR. Er was een tijd dat er geen internet was. Geen omgevallen boekenkast met informatie maar zonder handleiding of systeem. Toch moesten we toen ook wel eens iets weten. Dan pakten we een boek, een encyclopedie, een naslagwerk. Een voorbeeld van zo'n naslagwerk is WIE WAT WAAR. Eigenlijk was Wie Wat Waar ook al een World Wide Web in zijn tijd. Het eerste deel kwam uit in 1937. 'WIE waren de in den loop van dit jaar op de voorgrond tredende personen? WAT waren de belangrijke gebeurtenissen? WAAR speelden zij zich af?', zo lezen wij bij de eerste edities. WIE WAT WAAR gaat over weetjes, feitjes, ditjes en datjes, actualiteiten, maar geeft ook achtergrondartikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. WIE WAT WAAR is in vrijwel ongewijzigde redactionele opzet verschenen tot midden van de jaren tachtig. Alleen de jaarboeken 1945 en 1946 zijn niet uitgebracht.

De redactie van Voortschrijdende Inzichten mag zich in het gelukkige bezit prijzen van een vrijwel volledige reeks. In de eerste editie, die van 1937 dus, worden al een veelheid aan praktische onderwerpen behandeld. Ook is in deze versie al een jaaroverzicht met gebeurtenissen in binnen- en buitenland aanwezig. Dit zal vele jaren tot één van de vaste onderwerpen behoren. In het eerste jaarboek tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat van 1941, komen een aantal karakteristieke oorlogsonderwerpen aan bod: Duitsche Autoriteiten in ons land. In latere edities volgen nog zaken als 'Secretarie van Staat der Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden', 'Goede voeding' (... vaak niet mogelijk is bepaalde voedingsmiddelen te verkrijgen... ), 'Producten en hun surrogaten en vervangingsmiddelen' en 'Het zelf-gereedmaken van tabak'. Afgezien van deze typische oorlogsoneffenheden is de formule ook hier herkenbaar: actualiteiten - zodat de burger zijn weg kan vinden-, praktische informatie - over voeding en de noodzakelijke genotsmiddelen- en veel over sport, geschiedenis en politieke ontwikkelingen.

Zonder dit geweldige naslagwerk zou het werk van de redactie aanzienlijk moeilijker zijn. Het huidige WWW is wat dat betreft voor de reactie geen adequate vervanging.

Te koop
De WIE WAT WAAR boekjes worden antiquarisch weinig aangeboden. Ze zijn ook geen echt verzamelobject. De meest recente jaargangen -1964 en later - zijn nog redelijk gemakkelijk te krijgen. Elke De Slegte heeft er wel een rijtje staan. De jaarboekjes van 1947 tot in de jaren vijftig wordt al wat moeilijker, terwijl de jaargangen 1937 t/m 1944 maar zelden worden aangeboden. Dit alles kan echter naar onze mening geen aanleiding zijn tot exorbitante vraagprijzen. Immers weinig vraag betekent een lage prijs. Het feit dat een boekje 50 jaar of ouder is, is geen enkele reden voor een hoge prijs. Hoe de markt in elkaar zit, blijkt ook uit de vraagprijzen: deze lopen van minder 1 tot 25 €. Alles kan blijkbaar. Ze worden aangeboden op rommelmarkten, weinig in tweedehandsboekenwinkels. Blijkbaar zijn ze dan meegekomen bij een boedelopruiming en dan is het maar wat de gek er voor geeft. In veel tweedehandsboekwinkels wordt meewarig gekeken naar de klant die informeert naar WIE WAT WAAR boekjes. Of zoals een handelaar ons toevertrouwde: 'Nee, die verkoop ik alleen op rommelmarkten'.

Let wel, ze worden niet veel aangeboden, dus het kan wel even duren voordat u ze voor onze adviesprijs op de kop kunt tikken. Geduld loont, zoals altijd. Wie echter per sť dat ene jaar onmiddellijk wil hebben, tja die moet daarvoor vaak een te hoge prijs betalen. Een kijkje bij De Slegte is dan de aangewezen weg. U betaalt dan wel gauw zeker twee tot vijf maal de prijs die hierboven is aangegeven. Vooral de recentere uitgaven zijn veel te hoog geprijsd.

Onze adviesprijzen
Voor wie er eens wat zou willen kopen, hier onze adviesprijzen.
De jaargangen 1937 tot en met 1940 zijn de eerste in de reeks en kwamen nog uit voor de Tweede Wereldoorlog. Onze richtprijs is €15.

De jaargangen 1941 tot en met 1944 zijn de oorlogsuitgaven. Ze zijn niet echt zeldzaam; de omvang van de boekjes neemt wel in de loop van de oorlog. Daardoor neemt ook het doubluregehalte geleidelijk aan toe. Wij vinden € 10 een mooie prijs.

De eerste editie van na de oorlog is die van 1947. Het zijn populaire boekjes die in grote oplagen verschijnen. De jaargangen 1947 tot en met 1960 mogen niet meer dan € 5 kosten.

Alle latere jaargangen mogen naar onze mening niet meer dan 1 tot 2 € kosten.

Marktverkenning april 2008
Wij voerden in april 2008 maar weer eens een marktverkenning uit. En wij kunnen natuurlijk zeggen wat we willen, maar de markt bepaalt uiteindelijk de prijzen. En de marktprijzen zijn op dit moment hoger dan onze adviesprijzen.

Voor de jaargangen 1937, 1947 en 1956 konden we geen prijs vaststellen, omdat deze niet of nauwelijks aangeboden worden. De jaargang 1954 is ook schaars. We kwamen voor de overige jaargangen tot de volgende marktprijzen. 1938-1940: € 15; 1941-1944: € 15-20 ; 1948-1955 en 1957-1965: € 5 en 1966-1975: € 3,50. Het moge duidelijk zijn dat wie een exemplaar van 1947 of 1956 voor € 5 aangeboden ziet, zich spekkoper mag noemen.

Opmerkelijk is dat de serie Wie Wat Waar voor de Jeugd die veel zeldzamer is, voor soortgelijke prijzen als de reguliere Wie Wat Waar boekjes worden aangeboden. Ook hier valt dus voordeel te behalen.