Voortschrijdende Inzichten

 

Nieuwe reeks
Nummer 9
Januari 2019

Download dit nummer [ pdf, 32 pagina's, 1.2 MB]

Download het inlegvel bij dit nummer [ pdf, 2 pagina's, 0.8 MB]

Alle nummers van Voortschrijdende Inzichten zijn in te zien in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nummer 9 van Voortschrijdende Inzichten [nieuwe reeks]

VI NR nummer 9< nummer 8 | nummer 9 | Meer is er niet >

Dit nalaatste nummer is geen echt nummer meer. Het is niet voor niets dat het het nalaatste nummer heet, het is namelijk een opruimingsnummer. Veel ideeën die we hadden maar die de uitwerkingsfase nog niet hadden bereikt, staan hier opgesomd. Het zijn nadrukkelijk slechts ideeën met een klein of langer stukje toelichtende tekst. Of het bij ons tot een volwaardig verhaal(tje) had kunnen leiden, zullen we dus nooit weten.

Bij dit nummer hoort een inlegvel met daarop nog:

Aanvullende informatie bij nummer 9