Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Amchitka Island, Alaska, Verenigde Staten

Locatie waar drie ondergrondse nucleaire testen werden uitgevoerd. Twee van de drie waren van aanzienlijk kaliber, namelijk 1 Mton (de Milrow test) en 5 Mton (de Cannikin test). Vooral de laatste test - de grootste ondergrondse test die de VS ooit ondernamen was controversieel, omdat gevreesd werd voor aardbevingen en tsunami's. De explosie veroorzaakte een aardschok met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter.

Na 1971 is de locatie niet meer voor proeven gebruikt. Er wordt nog wel met enige regelmaat gecontroleerd op radioactieve contaminatie, omdat er een kans is op lekkage vanuit dieper gelegen lagen. Het controleprogramma zal in ieder geval doorlopen tot 2025. Het Department of Energy meldt: 'Because no practicable technology exists to remove the radioactive material from the underground cavities formed by the nuclear tests, DOE will leave the material in place.' Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Snel na de laatste (ondergrondse) test stortte de door de explosie ontstane ondergrondse ruimte in elkaar en ontstond een krater van ruim anderhalve kilometer breed en 20 meter diep. Bovendien onstnapten grote hoeveelheden radioactief materiaal. Onderzoek in de jaren negentig toonde aan dat alle drie de testlocaties radioactieve contaminatie door americium-241 in de omgeving veroorzaakten. Latere onderzoeken gaven echter geen aanwijzingen meer voor contaminatie.

Amchitka

Voormalig vliegveld van Amchitka

Voormalig vliegveld van Amchitka

De bom wordt neergelaten in de speciaal geboorde schacht

De bom wordt neergelaten in de speciaal geboorde schacht.