Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Carlsbad, New Mexico, Verenigde Staten

Plaats waar op 10 december 1961 de eerste ondergrondse test van het Plowhare programma (motto 'Explosives fo building and learning') werd gehouden. De explosie met een kracht van 31 kton vond plaats op een diepte van 360 meter diepte.

Het experiment was onder andere bedoeld om te onderzoeken wat er met ondergrondse lagen zou gebeuren bij een ondergrondse explosie. Daarnaast diende de test om de mogelijkheid van stoomproductie voor de opwekking van elektriciteit te onderzoeken. Het was niet de bedoeling dat er radioactiviteit zou vrijkomen, wat echter toch in geringe mate gebeurde. Onderzoek zes maanden na de explosie wees uit dat er door de explosie een ruimte met een diameter van 50 meter was ontstaan. De locatie is nog steeds licht radioactief verontreinigd.

Gedenkteken bij Carlsbad

Gedenkteken op de plek waar de ondergrondse proef bij Carlsbad plaatsvond.

Ondergrondse ruimte

De ondergrondes ruimte die na de explosite is ontstaan; zie ook de onderzoeker. De kleuren zijn ontstaan door de intense straling bij de explosie.