Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Maralinga en Woomera, Australië

De Britten voerden op deze twee (geheime) locaties totaal zeven nucleaire testen uit in de periode 1956-1957. De locaties raakten door de testen ernstig verontreinigd. Niet alleen door de testen met atoombommen, maar vooral door honderden andere testen in de periode 1955-1963. Deze testen, waarvan vele met nucleair materiaal, hadden vooral betrekking op onderdelen. Een eerste schoonmaakpoging in de jaren zestig leverde, zo bleek later, onvoldoende resultaat op. Een uitgebreidere schoonmaakoperatie volgde in de jaren negentig. Volgens officiële gegevens is het gebied tegenwoordig zonder gevaar te betreden. Niettemin is het stralingsniveau nog steeds verhoogd,, vooral door americium-241.

Later bleek dat personeel dat deelnam aan de testen opzettellijk was blootgesteld aan fall out om de effecten van de testen te onderzoeken.

Een onderzoek in de jaren tachtig bracht aan het licht dat de testen onder ongeschikte omstandigheden waren uitgewerkt. Fall out en radioactiviteit had zich daardoor verder verspreid dan oorspronkelijk voorzien.

Waarschuwingsbord

Gedenkteken

Gedenkteken voor de Trananki test op 9 oktober 1957. Foto © Jim Whitston; zie ook Jim Whitson's Photostream.