Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Mururoa en Fangatau atol, Frans Polynesië

Locaties die zijn gebruikt voor veel Franse testen. Het gaat om onbewoonde atollen in een verder zeer dun bevolkt gebied. De locaties zijn in gebruik genomen, nadat testen in de Sahara door de gewijzigde politieke omstandigheden niet mwwr gegarandeerd waren. Bij Muroroa werd op 24 august 1968 ook de eerste Franse thermonucleaire bom met een kracht van 2,6 Mton op 24 august 1968 tot ontploffing gebracht. Totaal werden op de twee atollen 167 atoombommen tot ontploffing gebracht.

En test mislukte: de bom ontplofte niet, maar viel uit elkaar. Het resultaat was dat het plutonium van de bom zich over een groot gebied verspreidde. Er is geen betrouwbare informatie over de huidige situatie op de atollen. Ze zijn zeer waarschijnlijk radioactief verontreinigd. De atollen zijn niet toegankelijk en worden bewaakt door Franse strijdkrachten.

Mururoa

Mururoa.