Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Nova Zembla, (voormalige) Sovjet Unie

Locatie in de Noordelijke IJszee waar in de periode 1954 tot en met 1990 totaal 130 boven– en ondergrondse testen zijn uitgevoerd. Deze testen waren samen goed voor 256 megaton aan explosieve, nucleaire kracht.

Hier werd ook het grootste kernwapen ooit werd getest. Op 23 oktober 1961 ontplofte hier als 'feestelijke' begeleiding van het 22ste partijcongres van de communistische partij de 25 Mton grote thermonucleaire bom, de Tsar Bomba. De Russen beweerden dat ze er zelfs een van 100 Mton konden fabriceren. De paddestoelwolk bereikte een hoogte van 60 kilometer. Het wapen had geen enkele praktische, militaire betekenis; zo was er slechts één vliegtuig geschikt om de bom te transporteren. Het vliegtuig was echter zo traag dat het militair gezien tot falen gedoemd was. De bom was dan ook louter politiek bedoeld. Het moest het vermogen van de Sovjet-Unie tot de productie van wapens in elke denkbare omvang aantonen. Het was daarmee een sfeerelement in de Koude Oorlog, want in augustus van 1961 was een begin gemaakt met de Berlijnse muur.

Een replica van de Tsar Bomba

Een replica van de Tsar Bomba.

Tu-95 bommenwerper

De Tu-95 bommenwerper die gebruikt werd voor de Tsar Bomba test.