Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen | Nieuwe invalshoeken

Rifle, Colorado, Verenigde Staten

Locatie waar drie gelijktijdige ondergrondse, nucleaire explosies van 33 kton onder de codenaam Rio Blanco werden uitgevoerd als onderdeel van het Plowshare programma. De test was bedoeld om te onderzoeken of aardgas gewonnen kon worden uit dichte, ondergrondse rotsformaties. Er kwam inderdaad gas vrij, maar het was te radioactief om gebruikt te kunnen worden. Het radioactieve gas werd volgens lokale bewoners nog jarenlang afgefakkeld 'to get rid of it'. Volgens de Amerikaanse overheid: 'No technically feasible way to remove radioactive contamination in nuclear cavities.'

Schematische weergave van het Rio Blanco experiment

Plaquette ter herinnering aan het experiment

Plaquette die herinnert aan het Rio Blanco experiment bij Rifle op 17 mei 1973.